Τρίτη, 24 Μαΐου 2011

Εσύ τι θα έκαμνες?

Σαν απλή viewer του βίντεο η αντίδραση μου την ώρα που εθκιαβάζαν το γράμμα ήταν ακριβώς η ίδια με την κοπέλα με το πράσινο! Ελούθηκα τα! Σαν πελάτισσα αν ετύχαινε τούτο το πράμα τζιεμέ που έτρωα θα τα έβαλα με την γκαρσόνα οπωσδήποτε! Πόσο ήρεμα εν μπορώ να εγγυηθώ!